Thom van Rijckevorsel's work consists of video, sculpture, drawing and installations. Images under construction: processes on their way to becoming an image. His video works show recognisable actions, such as kneading clay, bending a piece of rubber, smearing paint over two hands. Demonstrations of how something is manipulated. Easy to understand, without knowing exactly what you are understanding.
The work plays with the question of what an image is. What an action is. And what remains hidden in a complex world full of imposed, meticulously crafted images. With constant sharpening, scraping and sketching, Van Rijckevorsel searches for beauty in the unfinished.

In his work, he seeks out and blurs the boundaries of different media. What is a sculpture? What is a drawing? What is a video? Can a video also be a sculpture? Or a sculpture a drawing? He is interested in the space that arises when the physical and the easily manipulated digital are intertwined. This makes his work both tangible and elusive.


_________

Het werk van Thom van Rijckevorsel bestaat uit video, sculpturen, tekeningen en installaties. Beter nog, het zijn afbeeldingen in aanbouw: processen die onderweg zijn een beeld te worden. Zo laten zijn videowerken herkenbare handelingen zien, zoals het kneden van een stuk klei, het buigen van een stuk rubber, het uitsmeren van verf over twee handen. Demonstraties van hoe iets gemanipuleerd wordt. Het is eenvoudig te begrijpen, zonder dat je weet wat je precies begrijpt.

Het werk speelt met de vraag wat een beeld is, wat een handeling is en wat verborgen blijft in een complexe wereld die bol staat van opgedrongen, tot in de puntjes verzorgde beelden. Met een voortdurend slijpen, schaven en schetsen zoekt Van Rijckevorsel schoonheid in het onaffe.

Hij zoekt in zijn werk de grenzen van verschillende media op en vervaagt ze. Wat is een sculptuur? Wat is een tekening? Wat is een video? Kan een video ook een sculptuur zijn? Of een sculptuur een tekening? Hij is geïnteresseerd in de ruimte die ontstaat als het fysieke en het eenvoudig te manipuleren digitale met elkaar verweven worden. Dat maakt zijn werk tegelijkertijd grijpbaar en ongrijpbaar.



Mark